Menu

Hvad er et implantat?

Et implantat er en kunstig tandrod, der indsættes i kæbeknoglen. Implantater er lavet af titanium, som er behandlet således, at knoglen kan vokse ind i tæt kontakt med implantatets overflade i løbet af cirka 2-3 måneder. Titanium i denne form bruges også andre steder på kroppen, eksempelvis til kunstige knæ, hofter med mere. Implantater fås i forskellige længder og diameter. Da titanium er et meget vævsvenligt materiale, accepterer kroppen det uden problemer. I visse tilfælde og med visse symptomer kan man sætte tænder på implantatet samme dag. Det er dog oftest bedst at vente 8-12 uger af hensyn til en ordentlig helingsproces.

Både unge og ældre kan behandles med implantater, hvis en forundersøgelse med røntgen viser, at forholdende er egnede. En af fordelene ved implantater er, at nabotænderne skånes i de tilfælde, hvor der ikke er boret i dem før. Hvis der mangler to eller flere tænder, kan flere implantater indsættes. Mangler alle tænder kan en implantatbro med 8-10 tænder indsættes på 4-6 implantater. Helproteser kan med tryklåse sættes fast på implantater. Dette kræver minimum fire implantater i overkæben og to i underkæben.

Et typisk forløb af implantatbehandling:

  • Forundersøgelse med røntgen
  • Vi gør hele klinikken klar til steril operation. Det betyder, at du dækkes til med sterilt klæde, så bakterier fra tøj udefra ikke kommer i operationsområdet. Behandlerne og området gøres også sterile med tøj og klæder. Alt dette for at helingen efterfølgende bliver så komplikationsfri som muligt.
  • Tandlægen lægger bedøvelse og tandkødet skubbes forsigtigt til side.
  • Der bores skruegang i knoglen og implantatet skrues i.
  • Tandkødet syes sammen uden om implantatet.
  • Efter 8-12 uger sættes der abutment/opbygning på implantatet, og der tages aftryk til den endelige krone, som cementeres eller skrues fast.
  • Der gives en grundig instruktion i rengøring omkring implantatet, da det er en vigtig forudsætning for et holdbart resultat.

Der er som oftest meget få gener og ubehag forbundet med operationen samt få eftersmerter. I visse tilfælde kan det være nødvendigt at genopbygge kæbeknoglen, så der er nok at sætte implantatet fast i. Dette kan gøres med kunstig og/eller egen knoglesubstans og eventuel membran. De seneste års undersøgelser viser, at over 90% af alle implantatbehandlinger lykkes uden komplikationer. Vi har i Tandlægehuset Køge stor erfaring i at lave implantater, så du er i trygge hænder.

Hvad koster implantat?

Afhængigt af omfanget af indgrebet kan prisen på et implantat variere. Vi vil meget gerne forklare dig om behandlingsmuligheder og pris. Kontakt os i Tandlægehuset Køge for en tid, som er helt uforpligtende. Hvis du har spørgsmål vedrørende implantater, er du altid velkommen til at kontakte os hos Tandlægehuset Køge på telefonnummer 56 65 14 04.

Bestil tid i dag